close
تبلیغات در اینترنت
شروع تبلیغات انتخاباتی دولت/ استقبال‌ معنادار از احمدی‌نژاد/ اعتراض به سخنرانی مشایی در اهواز +عکس
شروع تبلیغات انتخاباتی دولت/ استقبال‌ معنادار از احمدی‌نژاد/ اعتراض به سخنرانی مشایی در اهواز آیا این عکس ها خبرساز می شود؟ انتشار تصاویر حاشیه ای  از سفر محمود احمدی نژاد . کابینه اش به استان خوزستان، اگرچه در نگاه اول مثل حاشیه های همه 101 سفر استانی قبلی دولت،امری طبیعی است. اما به نظر می رسد قرارداشتن بعضیعکس های خاص در  این میان، عملا ورود  دولت به رقابت های انتخاباتی خرداد 92 را کلید زده است. برخی از این عکس ها را ببینید: استقبال‌ معنادار از احمدی‌نژاد /تصاویر محمود احمدی نژاد…
آخرین ارسال های انجمن

شروع تبلیغات انتخاباتی دولت/ استقبال‌ معنادار از احمدی‌نژاد/ اعتراض به سخنرانی مشایی در اهواز +عکس

شروع تبلیغات انتخاباتی دولت/ استقبال‌ معنادار از احمدی‌نژاد/ اعتراض به سخنرانی مشایی در اهواز
آیا این عکس ها خبرساز می شود؟ انتشار تصاویر حاشیه ای  از سفر محمود احمدی نژاد . کابینه اش به استان خوزستان، اگرچه در نگاه اول مثل حاشیه های همه 101 سفر استانی قبلی دولت،امری طبیعی است. اما به نظر می رسد قرارداشتن بعضیعکس های خاص در  این میان، عملا ورود  دولت به رقابت های انتخاباتی خرداد 92 را کلید زده است. برخی از این عکس ها را ببینید:
استقبال‌ معنادار از احمدی‌نژاد /تصاویر

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور صبح دیروز یکشنبه در سفر استانی به خوزستان وارد شهر اهواز شداعتراض به سخنرانی مشایی در اهواز/تصاویر

مهر: حضور اسفندیار رحیم مشایی در مراسم «حماسه حضور» در استانداری خوزستان با حاشیه هایی همراه شد که جو سالن این همایش را برای دقایقی متشنج کرد.هنگامی که در این مراسم که مربوط به تجلیل از نخبگان و ایثارگران خوزستان بود نوبت به سخنرانی رئیس جمهور رسید یکی از افراد حاضر ناگهان درخواست کرد که «جوانان دوست دارند آقای مشایی سخنرانی کند تا آنها با نظرات وی آشنا شوند».در این هنگام یکی از بانوان حاضر در این مراسم با اعتراضی شدید مانع از حضور مشایی به عنوان سخنران شد. این اعتراض وی باعث تشنج در سالن محل برگزاری مراسم شد.


آیا این عکس ها خبرساز می شود؟ انتشار تصاویر حاشیه ای  از سفر محمود احمدی نژاد . کابینه اش به استان خوزستان، اگرچه در نگاه اول مثل حاشیه های همه 101 سفر استانی قبلی دولت،امری طبیعی است. اما به نظر می رسد قرارداشتن بعضیعکس های خاص در  این میان، عملا ورود  دولت به رقابت های انتخاباتی خرداد 92 را کلید زده است. برخی از این عکس ها را ببینید:
استقبال‌ معنادار از احمدی‌نژاد /تصاویر

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور صبح دیروز یکشنبه در سفر استانی به خوزستان وارد شهر اهواز شداعتراض به سخنرانی مشایی در اهواز/تصاویر

مهر: حضور اسفندیار رحیم مشایی در مراسم «حماسه حضور» در استانداری خوزستان با حاشیه هایی همراه شد که جو سالن این همایش را برای دقایقی متشنج کرد.هنگامی که در این مراسم که مربوط به تجلیل از نخبگان و ایثارگران خوزستان بود نوبت به سخنرانی رئیس جمهور رسید یکی از افراد حاضر ناگهان درخواست کرد که «جوانان دوست دارند آقای مشایی سخنرانی کند تا آنها با نظرات وی آشنا شوند».در این هنگام یکی از بانوان حاضر در این مراسم با اعتراضی شدید مانع از حضور مشایی به عنوان سخنران شد. این اعتراض وی باعث تشنج در سالن محل برگزاری مراسم شد.